Yaklaşımımız

“Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımının temelini oluşturduğu OYAK Sürdürülebilirlik Stratejisi; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan grup yaklaşımı Erdemir Romanya tarafından da benimsenmiştir.

Biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Çelik, modern dünyanın en önemli mühendislik ve yapı malzemesidir. Yaşamımızın her alanında kullanılan çelik olmadan, gelişme ve kalkınmadan söz edilemez. Çelik, gelecek yüzyılda da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Erdemir Romanya olarak metalürjik özelliği itibarı ile üretimi en zor çelik türlerinden biri olan elektrik çeliği üretimi yapıyoruz. Grubumuzun üretim gamına böyle önemli ve farklı bir çelik türünü katıyor olmak bize gurur veriyor.

Enerji sektörü gibi çevre mevzuatı ve verimlilik kriterlerine oldukça hassas bir sektöre hitap ediyoruz. Özellikle AB sınırları içerisinde üretim yapmanın getirdiği ağır mevzuat ve yönetmelikler üretim teknolojimizi sürekli yenileme ve süreçlerimizi iyileştirmeye zorluyor. Bunu bir avantaja çevirip sürekli iyileştirme ve gelişme fırsatı olarak kullanıyoruz.

Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, enerji kayıpları düşük, yüksek verimli çelik kalitelerinin üretim gamımızdaki ağırlığını artırmaya çalışıyor ve AB içerisinde sürekli gelişen enerji ve verimlilik yönetmeliklerine uyum içerisinde geleceğimize yön veriyoruz.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

© 2023 Erdemir Romania S.R.L. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000