Yönetim Sistemleri Politikası

Gelişmiş teknolojiler kullanarak uluslararası standartlara uygun şekilde üretim yapan Erdemir Romanya, sahip olduğu kalite, çevre ve iş sağlığı yönetim sistemi standartları ile eğitimli ve tecrübeli insan kaynağının katkısıyla organizasyonel performansında sürekli gelişme sağlamaktadır.

Politikamızın temel ilkeleri şunlardır:

 • Müşterilerimize ve pazarlarımıza odaklanmak;
 • Kalite Lideri imajımızı güvenceye almak;
 • Süreç ve kalitemizi veri analizi yoluyla sürekli olarak iyileştirmek;
 • Tasarruf, üretkenliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla kârlılığımızı artırmak.

Çevreyi korumak için şunlara odaklanıyoruz:

 • Çevre mevzuatına ve ilgili yasalara uymaya;
 • Çevresel uygulamalardaki performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye;
 • Kazara oluşabilecek kirlenmelerin önlenmesi için tedbir almaya;
 • Kaynakları verimli kullanarak atığı en aza indirmeye.

İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi için şunlara odaklanıyoruz:

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili yasalara uymaya;
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye;
  • Kaza riskini ve meslek hastalıklarını en aza indirecek önlemler almaya.

OYAK Maden Metalürji ailesi üyeleri olarak hepimiz, işle ilgili faaliyetlerimizde yukarıdaki ilkeleri benimseyip korumayı taahhüt ediyoruz.

© 2023 Erdemir Romania S.R.L. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000